tree_bg.jpg

Wat is het en wanneer
heb je het?

 

Hoogsensitiviteit is een aangeboren kenmerk dat zich manifesteert in de waarneming van subtiele verschillen tussen de verschilende prikkels en het vermogen om overspoeld te raken door een overdaad aan prikkeling.

 

 

Ben ik hoogsensitief?

 

Hier is een vragenlijst voor ontwikkeld die je kan invullen en daaruit kan blijken of je hoogsensitief bent. Beantwoord elke vraag zoals het voor jou voelt. Antwoord met ‘ja’ als het volgens jou in ieder geval enigszins opgaat. Antwoord met ‘nee’ als het niet speciaal of helemaal niet opgaat.


Bekijk test

 Een aantal begrippen en weetjes

 

Sensitiviteit is een aangeboren werkwijze van het zenuwstelsel dat kan worden waargenomen in iemands algehele gedragspatroon. Het beinvloed alle aspecten van het leven. 20% Van alle mensen is sensitief. Daarvan zijn 70% sociaal introvert en 30% sociaal extravert. Introversie kan diverse oorzaken hebben, waar sensiviteit er 1 van is. Om alle misverstanden uit de wereld te helpen; hoogsensitiviteit is niet identiek aan introversie, neuroticiteit of verlegenheid en is een normaal voorkomend verschijnsel.

 

Overactivatie

 

Bij hoogsensitiviteit hoort ook overactivatie. Je kan snel overgeactiveerd raken en dit kan een hevige emotionele reactie veroorzaken. Overactivatie wordt doorgaans veroorzaakt door overprikkeling. De prikkels kunnen zowel intern als extern veroorzaakt worden en kunnen zowel sociaal als puur zintuiglijk zijn. Ook kan je overprikkelt raken door fijne gebeurtenissen. Overactivatie leidt tot ongemak en slechtere prestaties en is een belangrijke factor voor de geestelijke gezondheid van sensitieve personen.

 

 

Positieve kenmerken

 

  •  Gewetensvol

  •  Creatief

  •  Sterk bewust van de stemming van anderen

  •  Intensere waarneming (meer details)

  •  Plichtsgetrouw

Negatieve kenmerken

 

  •  Sneller geïrriteerd raken

  •  Prikkels hebben een sterker effect

  •  Jouw hoofd maakt overuren

  •  Leven naar de verwachtingen van anderen

  •  Moeite hebben om jouw eigen grenzen aan te geven 

Hoe ervaar ik hoogsensitiviteit zelf?

 

Ik zal je een voorbeeld geven. Als ik niet op tijd eet dan kan ik een monstertje worden. Kort lontje, snel geirriteerd. Zodra ik weer wat eet, dan gaat alles weer goed en kom weer tot mezelf. Hetzelfde verhaal als ik te veel zaken, die afwijkend zijn van mijn normale agenda, op een dag inplan. Het maakt dan niet uit of dat het leuke of minder leuke gebeurtenissen zijn. Er is goed mee te leven, maar ik vind het heel prettig dat ik weet wat er met me aan de hand is en wat ik moet doen om weer tot mezelf te komen. Dat wil niet zeggen dat als ik een rothumeur heb, dat ik dat meteen onder de noemer hoog sensitief kan schuiven. Dat zou te gemakkelijk zijn. Het is bewustworden van bepaalde patronen. Deze herkennen en weten waarom ze zijn ontstaan. En nóg belangrijker wat ik kan doen om ze te neutraliseren indien ik er last van ondervind. Nu ik weet dat ik hoogsensitief ben, geeft het me rust en begrip voor mezelf. Ik kan mezelf nu beter accepteren.